3

Than Anthracite lọc nước

Availability: In stock

MÔ TẢ NGẮN

Mầu sắc: trong đen ngoài trắng

: nướng sạch không khói

: thời gian từ 3 giờ trở lại