• 0236.3.55.16.56
 • 0905.29.55.86
 • 0236.3.55.16.57
 • Hổ trợ khách hàng 24/7
  Hổ trợ khách hàng 24/7
 • Tư vấn kỹ thuật
  Tư vấn kỹ thuật
 • Tư vấn hồ sơ môi trường
  Tư vấn hồ sơ môi trường

365 Tôn Đức Thắng - Q. Liên Chiểu - Tp. Đà Nẵng

 1. Tư vấn lập đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, lập đề án xã thải, Bổ sung đánh giá tác động môi trường, Đấu nỗi nước thải, giám sát môi trường, phương án phòng chống sự cố hóa chất.
 2. Thiết kế thi công bảo trì bảo dưỡng nâng cấp hệ thống xử nước thải.
 3. Hệ thống nước đóng chai tinh khiết, dây chuyền chiết rót tự động, Hệ thống nước uống công nhân, nước cấp khách sạn - khu Resort; Xử lý mọi nguồn nước ngầm;
CSKH:
KV Quảng Nam - Đà Nẵng:
0904 000 797
KV Huế - Quảng Bình:
0905 387 138
KV Quảng Ngãi - Khánh Hòa:
0905.771.866
KV Tây Nguyên:
02363 551 656
HOTLINE
0905 295 586