• 0236.3.55.16.56
 • 0905.29.55.86
 • 0236.3.55.16.57
 • Hổ trợ khách hàng 24/7
  Hổ trợ khách hàng 24/7
 • Tư vấn kỹ thuật
  Tư vấn kỹ thuật
 • Tư vấn hồ sơ môi trường
  Tư vấn hồ sơ môi trường

229 Tôn Đức Thắng, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

Nghị định 08/2022/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2020

Nghị định 08/2022/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020:

Nghị định 08/2022/NĐ-CP

Ngày 10/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT.

Đối với hồ sơ liên quan đến GPMT nộp trước ngày 10/01/2022 sẽ được hướng dẫn giải quyết như sau:

– Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh GPXT vào nguồn nước đã được tiếp nhận trước ngày 10/01/2022:

Hồ sơ sẽ tiếp tục được giải quyết theo quy định của Nghị định 201/2013/NĐ-CP; trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp GPMT theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP, cơ quan có thẩm quyền cấp GPMT có trách nhiệm kế thừa kết quả đã thực hiện trong quá trình xem xét hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của cơ quan có thẩm quyền để thẩm định, cấp giấy phép môi trường theo quy định.

Đối với số tiền phí đã nộp sẽ được hoàn trả hoặc được khấu trừ vào phí thẩm định, cấp GPMT;

– Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi đã được tiếp nhận trước ngày 10/01/2021:

Hồ sơ sẽ tiếp tục được giải quyết theo quy định của NĐ 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018; trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp GPMT theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp GPMT theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường cổ trách nhiệm kế thừa kết quả đã thực hiện trong quá trình xem xét hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi của cơ quan có thẩm quyền để thẩm định, cấp giấy phép môi trường theo quy định.

Đối với tiền phí đã nộp sẽ được hoàn trả hoặc được khấu trừ vào phí thẩm định, cấp GPMT.

– Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép xử lý CTNH đã được tiếp nhận trước ngày 10/01/2022 thì thực hiện một số quy định chuyển tiếp như sau:

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kế thừa kết quả đã thực hiện trong quá trình kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường; đáp ứng điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường trong xử lý chất thải nguy hại để thẩm định, cấp GPMT theo quy định tại Nghị oàn trả hoặc được khấu trừ vào phí thẩm định, cấp GPMT;

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân không đề nghị thực hiện theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm: tiếp tục kiểm tra, cấp, cấp lại giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép xử lý CTNH theo quy định tại thời điểm tiếp nhận.

– Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đã được tiếp nhận trước ngày 10/01/2022:

Hồ sơ sẽ được tiếp tục được giải quyết theo quy định của Nghị định 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014.

Nghị định 08/2022/NĐ-CP

Nghị định 08/2022/NĐ-CP có hiệu lực:

Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/01/2022 và thay thế Nghị định 38/2015/NĐ-CP; Nghị định 18/2015/NĐ-CP; Nghị định 19/2015/NĐ-CP; Nghị định 127/2014/NĐ-CP; Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

Xem chi tiết tại đây

Môi trường Hưng Phương có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn lập hồ sơ môi trường; hồ sơ quản lý an toàn vệ sinh lao động cho doanh nghiệp cùng với đội ngũ nhân viên năng động, có chuyên môn cao và có đầy đủ pháp lý theo quy định của bộ tài nguyên môi trường. Công ty tư vấn môi trường Hưng Phương sẽ giúp bạn hoàn thiện hồ sơ Môi trường 1 cách nhanh nhất.

Mọi chi tiết quý khách hàng xin vui lòng liên hệ :

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HƯNG PHƯƠNG
♦ 229 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
♦ 0905.29.55.86
♦ Email: hungphuongdng@gmail.com

Tin liên quan

CSKH:
KV Quảng Nam - Đà Nẵng:
0904 000 797
KV Huế - Quảng Bình:
0905 38 71 38
KV Quảng Ngãi - Khánh Hòa:
0905 29 55 86
KV Tây Nguyên:
0904.000.245
HOTLINE
0904.000.226