• 0236.3.55.16.56
 • 0905.29.55.86
 • 0236.3.55.16.57
 • Hổ trợ khách hàng 24/7
  Hổ trợ khách hàng 24/7
 • Tư vấn kỹ thuật
  Tư vấn kỹ thuật
 • Tư vấn hồ sơ môi trường
  Tư vấn hồ sơ môi trường

229 Tôn Đức Thắng, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tại Đà Nẵng

Những đơn vị nào cần lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ?

Tất cả các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… thực hiện lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ định kỳ 6 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần theo cam kết trong bản Đánh giá tác động môi trường hoặc 1 lần/năm đối với cơ sở lập kế hoạch bảo vệ môi trường cấp quận/huyện.

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ dựa trên các căn cứ:

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/6/2014;

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

– Nghị định 155/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong đó nêu rõ:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện giám sát môi trường trong trường hợp phải thực hiện giám sát môi trường trong kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát) (mục a, khoản 7 điều 12 nghị định 155/2016/NĐ-CP);

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát ) … với các trường hợp thuộc thẩm quyền xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường và các hồ sơ về môi trường tương đương của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế (mục b, khoản 7 điều 12 nghị định 155/2016/NĐ-CP);

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát ) hoặc đột xuất theo quy định đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường và các hồ sơ về môi trường tương đương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền (mục c, khoản 7 điều 12 nghị định 155/2016/NĐ-CP)

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát) hoặc đột xuất theo quy định đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường và các hồ sơ về môi trường tương đương của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ (mục d, khoản 7 điều 12 nghị định 155/2016/NĐ-CP) ;

– Thực hiện soạn thảo hồ sơ báo cáo giám sát theo mẫu thông tư 43/2015/TT-BTNMT về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

Quy trình lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Mẫu báo cáo giám sát môi trường định kỳ Đà Nẵng

Mẫu Báo cáo giám sát môi trường địn ký: Xem tại đây

Công văn quy định mẫu giám sát môi trường định kỳ: Xem tại đây

Môi trường Hưng Phương chuyên Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ, Báo cáo quản lý chất thải nguy hại, Báo cáo quản lý chất thải rắn, Lập kế hoạch an toàn vệ sinh lao động

Hổ trợ tư vấn Lập Báo giám sát môi trường định kỳ: 0905.29.55.86

Tin liên quan

CSKH:
KV Quảng Nam - Đà Nẵng:
0904 000 797
KV Huế - Quảng Bình:
0905 38 71 38
KV Quảng Ngãi - Khánh Hòa:
0905 29 55 86
KV Tây Nguyên:
0904.000.245
HOTLINE
0904.000.226