6

Khớp 2 đầu D50 – D65

Availability: In stock

MÔ TẢ NGẮN

Mã sản phẩm: DCCH-VN-16

Nhà sản xuất: Nhập khẩu ASIA

Nước sản xuất: Nhập khẩu ASIA

Tiêu chuẩn: TCVN 8060:2009

Trọng lượng: Nhẹ

Công dụng: PCCC – Dẫn Nước Cứu Hỏa

Kích cỡ: Phi 65 – Phi 50