ly loc 20''
LY-LOC20
ly loc 20''
LY-LOC20

Ly lọc

Availability: In stock

MÔ TẢ NGẮN

Ly lọc nước 10 inch và 20 inch (DOE, Oring) với chất liệu nhựa PP, uPVC, hay inox được ứng dụng trong lọc nước gia  đình và lọc nước công nghiệp.

Ly lọc nước 10 inch: chứa một lõi lọc 10” (dài 250 hoặc 254mm)

Ly lọc nước 20 inch: chứa một lõi lọc 20” (dài 500 hoặc 508mm)