NĐ 155:2016/NĐ-CP

logo-uchat

Quy định xử phạt các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt … trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Xem bản đầy đủ tại đây:

https://drive.google.com/file/d/0B6p0TEgr4ZGVXzVrUldqODYyZkE/view

Tác giả

huytran.beha@gmail.com

Tin tức liên quan

Submit a Review

Display Name

Email

Title

Message