33

Sào cách điện SCD

Availability: In stock

MÔ TẢ NGẮN

SCD15- Sào cách điện composite 15 KV loại đốt
SCD35- Sào đóng cắt điện composite 35 KV lồng rút.
SCD110- Sào đóng cắt điện composite 110 KV lồng rút.