2

Than hoạt tính lọc khí, xử lý nước thải 2-4cm

Availability: In stock

MÔ TẢ NGẮN

Mầu sắc: màu đen chuyên dụng lọc nước xử lý khí thải công nghiệp