5

Than hoạt tính gáo dừa

Availability: In stock

màu đen khô rồi góc cạnh,sạch xấy,lọc nước tinh khiết,nước giếng khoan,than hoạt tính cao cấp lọc vàng,xử lí nước thải công nghiệp,lọc khí thải độc.