Tấm lọc, phin lọc và phụ kiện

 • PHIN LỌC ACID 3M – 6001 LỌC HƠI HỮU CƠ & VÔ CƠ

  Phin lọc acid 3M – 6001 lọc hơi hữu cơ & vô cơ

  Mã sản phẩm: PL-3M-6001
  Nhà sn xut: 3M
  Nước sn xut: Mỹ
  Tiêu chun cht lượng: Tiêu chuẩn Châu Âu, Việt Nam
  Cht liu: Than hoạt tính + màng poly
  Loi: 2 Phin
  Môi trường: Môi trường có không khí bị ô nhiễm, nhiễm khí độc, acid
  Dùng cho: Mặt nạ phòng độc 3M 6001 Mỹ

 • PHIN LỌC VÔ CƠ BLUE EAGLE

  Phin lọc Vô cơ & Hữu cơ Blue Eagle
  Mã sản phẩm: PL-DL-RC203/RC202
  Nhà sn xut: Blue Eagle
  Nước sn xut: Đài Loan
  Tiêu chun cht lượng: Tiêu chuẩn Châu Âu, Việt Nam
  Cht liu: Than hoạt tính + màng poly
  Loi: 1 Phin, 2 Phin
  Môi trường: Môi trường có không khí bị ô nhiễm, nhiễm khí độc, vi khuẩn, nhiều bụi
  Dùng cho: Mặt nạ phòng độc Blue Eagle SP52, NP305, NP306

 • PHIN LỌC ACID 3M – 6003 LỌC HƠI HỮU CƠ & VÔ CƠ

  Phin lọc acid, hơi hữu cơ & vô cơ 
  Mã sản phẩm: PL-3M-6003
  Nhà sn xut: 3M
  Nước sn xut: Mỹ
  Tiêu chun cht lượng: Tiêu chuẩn Châu Âu, Việt Nam
  Cht liu: Than hoạt tính + màng poly
  Loi: 2 Phin
  Môi trường: Môi trường có không khí bị ô nhiễm, nhiễm khí độc, acid
  Dùng cho: Mặt nạ phòng độc 3M 6100 Mỹ